Na baby-cafe.cz se dá ode dneška kliknout na petici STOP SPALOVNĚ. Čtyři sta metrů za mým domem v Křivenicích - Horních Počaplech má vzniknout v areálu elektrárny ČEZu spalovna komunálního odpadu, tzv ZEVO, s kapacitou 320 000 tun ročně. Má se sem svážet odpad z celého Středočeského kraje, části Ústeckého a Libereckého.
Bydlím kousek od Mělníka a nejde mi do hlavy, proč se sem má vozit velkými nákladními soupravami odpad třeba z Příbrami, Rakovníka, Mladé Boleslavi…

Argumentují tím, že po roce 2024 už nemají být skládky. Jenže spalovna zmenší navezený odpad na třetinu, po spálení zbyde taky 30% strusky, tedy spečených odpadků, které už nikdy nikdo neroztřídí, a 5% toxického popílku, zdroje dioxinů a těžkých kovů. To je zhruba 110 000 tun. Za deset let 1 100 000 tun! Kde se to bude skládkovat, to v dokumentaci k projektu není. Třeba nám to tu někde nasypou. Nebo to odvezou zpátky k Příbrami?

Prý je to nejčistší a nejekologičtější řešení. No já nevím, kompostovatelná složka tvoří 30-50% domácího odpadu, kdyby se vytřídil bioodpad, plasty, sklo… Nakonec, v roce 2035 už se stejně podle EU bude muset třídit 65% procent komunálního odpadu, čím nám tu budou topit pak?

Bojíme se. Bojíme se dovozu průmyslového odpadu z ciziny. Bojíme se dopravy, těžkých dieselových náklaďáků. Bojíme se vší té chemie, které tady máme od ostatních znečišťovatelů i z elektrárny tak akorát po záklopku. Bojíme se, že když dojde na nejhorší, nepřestěhujeme se, protože hodnota našich nemovitostí půjde do kopru.

Budeme vám vděční za kliknutí na petici nebo šíření informace o ní. DĚKUJEME, BABY-CAFE.CZ!

Fazole a lidi, co žijí kolem ní.

 

 

 

Zpět nahoru