Tak na mě ze skříně vypadla taška z porodnice. Jsem ostuda děsná, ale byla nedovybalená, tak jsem se zastyděla a vybalila... Úplně na dně byl zajímavý papír. Konečně jsem pochopila spoustu věcí a tak vám ho sem zkopíruju: MILÁ MAMINKO,

gratulujeme k vám k narození Vašho dětátka a doufáme, že si s ním užijete mnoho radosti. Dovolte, abychom vás informovali, že Vaše dítě je vybaveno skrytým radarem, typ R-029604. Toto unikátní zařízení umožnuje Vašemu dítěti vnímat věci, které jsou obecně považovány za nevnímatelné.


NÁVOD K POUŽITÍ:

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, TECHNICKÉ PARAMETRY


 1. Přístroj pracuje nepřetržitě a nevyžaduje ke svému provozu žádné baterie, k jeho chodu postačí energie běžně vyživovaného dítěte.
 2. Přístroj není vidět, nelze jej dezaktivovat ani ovládat.
 3. Přístroj dítěti umožnuje zlepšit jeho smyslové vnímání a dává dítěto možnost vnímat mimosmyslově.
 4. Citlivost přístroje je výrobně nastaven na maximum, slábne s věkem dítěte, ale velmi pomalu (v pubertě dochází ke zrychlení snižování citlivosti)


FUNKCE A REŽIMY PŘÍSTROJE:


 • Detekce rodičovského spánku - přístroj spolehlivě detekuje, že došlo k usnutí jednoho, či obou rodičů. Pokud jsou rodiče obzvláště unaveni, začne přístroj pracovat v tzv. zákeřném režimu, což znamená, že alarm (identifikovaný rodičem jako pláč dítěte) je aktivován po prvních deseti minutách každého spánku rodiče.

 • Detekce sexuálních úmyslů - přístroj velmi citlivě monitoruje jak verbální, tak nonverbální komunikaci mezi rodiči a průbežně ji vyhodnocuje. Zaznamená-li v této komunikaci jakýkoli náznak plánovaného sexuálního sblížení, přepne se do zákeřného režimu (viz výše)

 • Detekce časného vstávání - přístroj umí dítě vzbudit kdykoli. Je nastaven tak, aby dítě vstávalo vždy výrazně dříve než rodič, s jedinou vyjímkou. Pokud rodiče potřebují vstávat brzo, přístroj udržuje dítě ve sleep modu po co nejdelší dobu. Pokud se rodičům přesto povede dítě probudit, přístroj aktivuje protivný program, a to nejméně na následujících 12 hodin.

 • Detekce nových potravin, surovin a jídel - přístroj je schopen rozpoznat jakékoli odchylky v běžně podávaných pokrmech (i stopová množství nových surovin). Pokud zjistí přítomnost neznámé suroviny aktivuje program NEEEEEEEEEEEEEEEEEE!

 • Detekce nežádoucích potravin - pokud rodič konzumuje potravinu, která je přístrojem vyhodnocena jako pro dítě nevhodná, aktivuje se žebrací režim, který je možno dezaktivovat pouze dodáním nežádoucí potraviny dítěti. Pokud je tato potravina odepřena, je žebrací režim změněn na režim zuřivý, pokud je i tento režim ignorován, systém automaticky přejde do režimu válím se po zemi a řvu.

 • Detekce rodičovské pýchy - přístroj detekuje i velmi mírné příznaky rodičovské pýchy a okamžitě následuje přepnutí do režimu: NIC NEUMÍM, NIC NEZNÁM, CO JE TO ZA ZVÍŘÁTKO?, NEUMÍM JÍST SÁM, TUHLE BÁSNIČKU JSI MI NIKDY NEŘÍKALA, apod. (zvolený režim záleží na situaci, ve které je rodičovská pýcha aktivována)

 • Automatické bezpečnostní opatření - přístroj nepřetržitě monitoruje pocity rodiče a pokud dojde k tomu, že rodič:

  a) si pomyslí

  b) někomu sdělí

  c) (a zejména!) napíše na e-mimino,

  že poslední dobou je dítě nějaké hodné, že má zaběhnutý režim, popř. (bože chran!), že to docela dobře rodičovsky zvládá, přístroj aktivuje náhodný prudící režim, popř. souhrn všech režimů dohromady, tzv. režim "ASI ZUBY"!


AUTOMATICKÁ PŘÍDAVNÁ FUNKCE PŘÍSTROJE:

Pokud přístroj ve svém dosahu dlouhodobě identifikuje další zařízení stejného typu, vyhodnotí jej jako přístroj sourozenecký. Pak dojde k automatické obměně zabudovaného softwaru a oba přístroje typu R-029604 se změní na typ RS-029604 (zkráceně typ sourozenecký). Oba přístroje spolu začnou komunikovat a spolupracují na přepínání jednotlivých režimů zejména takovým způsobem aby:


 • obě děti přes den nespaly současně
 • se v noci budily v jiné časy
 • chtěly vždycky tu stejnou hračku
 • nutně potřebovaly jednoho rodiče ve stejný čas
 • nejedly stejná jídla.

  Přejeme vám mnoho zajímavých zážitků s vašimi dětmi.

  No stejně s tím nemůžete nic dělat, ale aspon víte, jak to funguje. ;-)

  Peta, Vojta (18m) a Valuška (5m)

  P.S.: Najde se někdo, jehož dítě uvedený přístroj nemá?  Zpět nahoru