Polerady, 17. července 2005

K rukám ředitelky Všeobecné zdravotní pojišťovny

Vážená paní ředitelko,

na základě našeho telefonického rozhovoru z předvčerejší noci (to nevadí, že se mi to "jenom" zdálo), se na vás obracím s návrhem jak zlepšit životní podmínky žen nacházejících se v devátém měsící těhotenství.
Předkládám návrh seznamu pomůcek, které se po mém dvouletém výzkumu a sbírání informací od ostatních těhotných jeví téměř jako nezbytné, a vaše pojišťovna by proto měla vážně zvážit jejich kompenzaci nebo případné bezplatné zapůjčování. Jedná se zejména o:


  • Bazén - myslím, že takový bazén je pro těhotnou ženu v závěrečné fázi těhotenství naprosto nutný a nepostradatelný... Má jednu velkou výhodu - tělo, je-li nadnášeno, není pak svou majitelkou vnímáno jako neskutečně těžké, neforemné, neohrabané a obtěžující. Těhotná ve vodě ožívá, dostává optimistickou náladu a to má kladný vliv na psychickou pohodu budoucí rodičky, což je podle odborných publikací velmi žádoucí.

  • Madla - blíže neurčený počet madel (minimálně 3) se na základě mého laického průzkumu projevil jako životně důležitý. Madla by měla být hrazena včetně instalace (Těhotná žena nemá čas čekat na manžela až je přišroubuje, některé ženy jsou těhotné jenom jednou či dvakrát za život a s poměrně krátkým časovým odstupem, takové ženy by si madla v těhotenství asi nikdy nevyzkoušely, pokud by se počítalo s montáží od jejich životních partnerů.) Madla je vhodné umístit zejména kolem postele, gauče apod. Pokud se již v rodině vyskytuje nějaké dítě, bylo by jistě vhodné umístit madla v jeho herním koutku. V opačném případě by se mohlo stát, že ubohá těhotná bude nucena strávit blíže nespecifikované, avšak delší časové období stavěním věží, kostek, lega, vkládáním vkládaček apod., protože prostě a jednoduše sama nevstane.

  • Kladka - z podobných důvodů jako madla, doporučuji též samoobslužnou kladku a to zejména na místech, kde je umístění madel nemožné. Ideální je kladka mobilní, která se dá dočasně umístit na kterémkoli místě v bytě.

  • Maalox (či jiné antacidum) - připadá mi krajně nespravedlivé, aby v těhotenství nebyly tyto "léky" hrazené. Např. při mé spotřebě lahvičky Maaloxu za týden, se jedná o významné a nežádoucí zatížení již tak napjatého rodinného rozpočtu.

  • Polštářky - zdůvodnění potřeby polštářků je na snadě. tělo si žádá být podloženo a to na několika mnoha místech (prsa, boky, břicho, mezi koleny, pod hlavou, pod rukama... Namátkou jmenuji jen ty nejdůležitější!!!)

  • Klimatizace - předpokládám, že by byla hrazena pouze těm ženám, které se nacházejí ve třetím trimestru v letních měsících. Ruku na srdce, paní ředitelko, jistě byste nechtěla nosit přinejmenším patnáctikilový baťoh ve třicetistupňových vedrech a alespoň doma byste se ráda pohybovala v přijatelné teplotě. Zchlazení těhotné ženy má jistě příznivý vliv nejen na plod, ale také na rodinnou pohodu a manželské soužití.

  • Záznamník- tuto významnou a důležitou pomůcku by stačilo těhotným půjčovat poslední týden před porodem. Jistě by ji ocenily zejména ty ženy, které přenáší a v bláhové radosti z tehdy počínajícího těhotenství nahlásily v rodině svůj termín porodu. Několik desítek telefonátů a sms zpráv typu "KONEČNĚ UŽ???" denně může zanechat na psychice ženy dlouhodobé následky a může mít za následek i rozsáhlé materiální škody (rozbité mobilní telefony apod.) Na záznamník by si těhotná nahrála osobní vzkaz pro doby, kdy ještě k porodu nedošlo a před odjezdem do porodnice by jej pouze jednoduchým způsobem změnila na výstižně informativní melodii (např. Ludwig van Beethoven a jeho Óda na radost).

  • Nářadí na odšroubování kyčlí a pouzdro na jejich uložení na noc - nemuselo by být hrazeno plošně, ale pouze u těch těhotných žen, které o to projeví zájem. Bohužel, pokud je mi známo, nic, co by něco podobného umožňovalo, nebylo zatím vyvinuto. Vidím to jako fatální selhání naší i světové vědy. Proto alespoň doporučuji podporovat lékařský výzkum tímto směrem a umožnit tak alespoň v budoucnosti těhotným ženám velkou fyzickou úlevu.

  • Mobilní wc - no comment

  • Masér - ne vždy je možné použít jako maséra rodinného příslušníka. Pro tyto případy doporučuji maséra profesionálního. Můj muž např. funguje jako masér velmi spolehlivě, ale velmi často se masáž fyzioterapeutická zvrhne v masáž erotickou, což se může hodit, pokud si již přejete uspíšit porod, ale není to příliš vhodné, pokud si při sexu již delší dobu připadáte jako vorvaň uvízlý na mělčině bez možnosti záchrany.


Děkuji za vaši pozornost při čtení tohoto dopisu a budu netrpělivě očekávat vaši reakci. Doufám, alespoň v rozpoutání veřejné a odborné diskuse na toto velmi důležité a v minulosti dost opomíjené téma.

S pozdravem

Petra Štěpánková (39.tt)Zpět nahoru