Cesta busem, myšlenky bůhvíkde, náhle do ticha jasný hlásek tříleté: „Mami, ten člověk je mrtev?“

Rozhlížím se po spolucestujících, nemá valný smysl snažit se o nenápadnost; nikdo z nich nevypadá, že by na tom byl až tak zle, naopak, byli rychlejší a jejich zraky se už stihly ustálit na mně v očividném očekávání.

„Mami!“ připomíná se tazatelka.


„Eee...“ připravuji se k veřejnému vystoupení a hledám nějaké vodítko, odkud vítr vane.

Autobus zastavil na křižovatce a najednou jsem ji ještě stihla zahlédnout. Stála tam jak zkamenělá, přestože byla z bronzu. Jožka Jabůrková, nakročená k hlavní silnici.

„Ano, to je socha mrtvé paní.“ Napětí ve vozidle opadlo, tváře zlhostejněly.

Ne nadlouho.

„Mami, jak to vypadá v hrobě?“

Perný den.

Zpět nahoru