ADV TOP
ADV LEFT

Dneska se v diskusi Co vám tu nefunguje a co potřebujete? objevila polemika o tom, co to je komunita... Bylo to v souvislosti s diskusí, kterou jsem založila, pak do ní přispívala - já a mnoho jiných - diskuse měla vývoj, svou dynamiku a pak jsem ji stáhla... Vyrojily se dotazy ohledně stažení diskuse, na které jsem v soukromých zprávách odpovídala.

Vraťme se k té komunitě... 

Definice praví: Komunita je skupina lidí, kteří něco sdílejí. Obsah sdílení může být velmi různý. Například to může být oblast, kde žijí (například jihočeši), mohou to být společné zájmy (například modeláři), mohou to být společné hodnoty (např. vegani) a podobně.

 

 

Někteří autoři vymezují pojem komunity striktněji. Například autor knihy „The Different Drum: Community Making and Peace”, 1987, Scott Peck, uvádí, že komunita má tyto zásadní charakteristiky (zde používám běžnou manažerskou terminologii, ne terminologii pana Pecka):

 • Identita a sounáležitost: Členové mají vysoké sebeuvědomění i uvědomění si ostatních a světa, který je obklopuje. Organizační kultura je prodchnuta pocitem míru, lásky, moudrosti a síly. Členové to často vnímají tak, že tento pocit sounáležitosti přesahuje jejich individualitu, přičemž si to někdy (ne vždy) vztahují i k nějaké vyšší síle (moudrosti, duchu apod.)

 • Prostředí: komunita je bezpečné místo. Členové skupiny si pomáhají, sdílí své obavy a bez pocitu ohrožení mezi sebou volně komunikují.

 • Řešení konfliktů: konflikty jsou v komunitě řešeny moudře. Lidé si naslouchají, respektují jeden druhého. Uznávají svoje omezení i omezení ostatních, chápou vzájemné rozdíly a respektují je. Nezápasí mezi sebou.

 • Přijímání rozhodnutí: členové komunity se scházejí, aby věc posoudili z více hledisek a pochopili kontext celé situace. Rozhodnutí takto učiněná jsou ohleduplná k zájmům všech zainteresovaných stran.

 • Vedení: komunita není vedena jedincem; je vedena spíše duchem komunity, který je vytvářen společně.

 

Nechám na vás, které znaky komunity BC splňuje a které nikoli. My všichni to tu vytváříme, my všichni jsme zodpovědní.

Já osobně se chci vyjádřit k - pro mě - zásadní charakteristice: "Komunita je BEZPEČNÉ místo."

BC pro mě vždycky bezpečným místem bylo. Možná naivní, ale měla jsem to tak. Až do včerejška. Včera někdo sestavil informace  posbírané různě po BC, postavil z nich fabulaci a vydávajíc se za někoho, kým není, je poslal mému zaměstnavateli. To už není o tom, že vás někdo někde pomluví... To je snaha ublížit. Nechápu a nechci chápat, nebudu se snižovat na podobný způsob uvažování.

Vždycky jsem BC brala vážně a srdcem. Nevím, zda to půjde dál. Pocit bezpečí je úplně pryč. Doufám, že je ta osoba spokojená.

P.S.: Jsem stále zaměstnána, běh věcí dalších řeším. Nenechám to být.

Missorka

 

Zdroj definicí: www.vedeme.cz

Zpět nahoru
Poslední diskuze
  Poslední příspěvky
   Poslední komentáře
    © 2009 - 2013 Baby-Cafe.cz, všechna práva vyhrazena.

    Partnerské odkazy