Jedna z věcí, které jsem v Japonsku stihla, jsou tři těhotenství. První mělo krátké trvání a nedobrý konec, druhé jsem si tu užila od začátku do konce a třetí zatím užívám a doufá, že ho dokončím ve své rodné zemi. Tak se nabízí další téma, o které si tu už někdo v předchozích částech i říkal. Nejbohatší zkušenosti mám z ordinací gynekologů, tak s nimi začnu a snad se ještě někdy dostanu i ke zkušenostem z ostatních oborů.

Systém zdravotního pojištění je do značné míry podobný tomu našemu. Pojištění je povinné, pojištěni jsou všichni, děti a nepracující manželky jsou pojištěny společně s hlavou domácnosti - pracujícím mužem. Výše pojistného se vypočítává z výšky platu v předchozím fiskálním roce a podle počtu pojištěných členů domácnosti. Jsou dva druhy pojištění, které se od sebe liší jediným - tzv. sociální zdravotní pojištění je pro zaměstnance a národní zdravotní pojištění pro ty ostatní.

Zdravotní péče je ze zdravotního pojištění hrazena jen částečně, pacient má vždy spoluúčast na výdajích za zdravotní péči. Politika je taková, že zdravotní pojišťovna hradí jen péči v nemoci a úrazu, ostatní, co se nedá zahrnout pod nemoc a úraz si hradí pacient plně sám. Spoluúčast pacienta je zásadně 30 procent, 20 procent pro děti a 10-20 procent pro důchodce nad 70 let.

Péče v těhotenství a porod není nemoc ani úraz, náklady na prenatální péči, porod, následnou hospitalizaci matky a dítěte a gynekologickou prohlídku měsíc po porodu a měsíční prohlídku novorozence si těhotné/matky hradí ze 100 procent. Zdravotní pojišťovna po předloženi rodného listu dítěte věnuje dárek ve výši 350 tisíc jenů na pokrytí nákladů spojených se zdravotní péčí. Jen porod přitom stojí minimálně těch 350 tisíc, většina nemocnic však účtuje od půl miliónu výš (situace v Tokiu a okoli). Za porod mimo pracovní dobu, tj. v noci a v neděli a ve státní svátky se připlácí. (Není ale ojedinělé, že pokud to vypadá, že se porod protáhne do víkendu, dr. doporučí v pátek akutní CS, aby nebylo třeba jít k porodu před dny volna. Proto se v pátek nedělají plánované CS.) Komplikace těhotenství, jako lékařsky indikovaná interrupce nebo císařský řez už pojišťovna hradí standardně z oněch 70 procent. Pro představu, 30 procent z nákladů císařského řezu a následné hospitalizace + 100 procent nákladů na pobyt novorozence v nemocnici po porodu (neboť ten není ani po úrazu, operaci ani není nemocný) stojí přibližně stejně, jako porod normální. V prenatální péči jsou zdarma 2 ze třech povinných odběrů krve.

Průběh těhotenských prohlídek - v prvním trimestru se v závislosti na porodnici chodí na kontroly buď jednou měsíčně nebo jednou za 2 týdny. Od 27. týdne se chodí na prohlídky po 14 dnech, poslední měsíc po týdnu. Hlavní, resp. jedinou složkou vyšetření je ultrazvuk. Do 15.-17. týdne se vyšetřuje UTZ vaginálním. V prvním trimestru proběhnou stěry z čípku a klasické gyn. vyšetření, nehrazené krevní testy na pohlavně přenosné choroby, krevní skupinu, protilátky na zarděnky, hepatitidy, anemii atp. Od chvíle, kdy se přejde k UTZ přes břícho, je to jediné vyšetření až do porodu. Při každé prohlídce od 16. týdne se vyšetřuje moč na bílkovinu a cukr a měří se krevní tlak, váha. Do 16. týdne je třeba také těhotenství zaregistrovat na obecním úřadě v místě bydliště, který vydá cosi jako těhotenskou knížku, do které se zaznamenává stav matky během těhotenství (váha, tlak, otoky, vyšetření moči, fundus), provede se krátký záznam o porodu a zaznamenávají se prohlídky dítěte a očkování do 5 let věku. Do věku 35 let se neprovádí žádný genetický screening, ani v 1. trimetru, ani triple testy. (V určitých nemocnicích si ho lze vyžádat) Od 35 let se chodí na amnio.

Po porodu - péče o maminky v porodnici je téměř výhradně věcí porodních asistentek. Rodila jsem plánovaným CS a s doktorem jsem se často nepotkávala. Kontrolní UTZ před výkonem, výkon, 1 kontrola jizvy během hospitalizace, vytažení stehů, propouštěcí prohlídka. Hospitalizace po CS je 9-10 dní, nastupuje se den před výkonem. Po normálním porodu se propouští po 5 dnech. Šestinedělní prohlídka je po měsíci, jak pro dítě tak pro matku.

Prohlídky novorozence a kojence - do porodnice, kde se dítě narodilo, se jde na prohlídku měsíc po porodu. Pokud matka chce, může zaplatit PA, aby dítě prohlédla v průběhu prvního měsíce, jinak dítě po tuto dobu nikdo nekontroluje. Další prohlídky probíhají hromadně v centru zdravotní pojišťovny v místě bydliště, kam jsou pozvány všechny děti narozené v jednom kalendářním měsíci ve věku, 3-4 měsíce, 10 měsíců, 18 měsíců.... Kyčle se kontrolují pouze "protočením" nožiček, UTZ se nedělá.

Očkování - přibližně dvouměsíční mimča jsou očkována na tuberkulózu. Očkování je zdarma. Kolem 6 měsíců se začíná s očkováním proti obrně - lžička. Tato očkování probíhají opět hromadně v pojišťovacím centru. Zbývající povinná očkování provádí zvolený pediatr za poplatek. (kolik Vám nepovím, očkovali jsme dovezenou Hexou). Povinná očkování jsou stejná jako u nás, neočkuje se Hepatitida a HIB, navíc se očkuje japonská encefalitida.

Zpět nahoru