ADV TOP
ADV LEFT

Kauza novorozence zachraňovaného, přestože zachraňování nepotřeboval, opět rozčeřila po delší dobu skoro až nudně stojatější vody hysterie spojené s porody doma. Ukázala na dva, dosud ne moc zdůrazňované, aspekty této problematiky - práva rodičky a hlavně novorozence, a konkrétní odpovědnost a pravomoci lékaře.

Při pročítání diskuzí rozbouřených pod souhlasnými i nesouhlasnými články k tomuto případu mi jako nejčastější názor vypadl asi tento: Chudák doktor, dělal jen svou práci a teď za to byl potrestán.

Zvláštní. Ani dvacet let po revoluci se stále ještě nedokážeme odpoutat od totalitní dobou nuceně omezených mentálních návyků. Ani dvacet let po revoluci nejsme v našich myslích, ať už pacientských nebo lékařských, změnit totalitní schéma paternalistického přístupu v medicíně - vše(ho)mocný lékař a jemu zcela podřízený pacient, který se mu bez odporu podvoluje...

Ano, dotyčný lékař dělal jen svou práci, ale on přeci nebyl potrestán za to, že dělal jen svou práci, ale za to, že ji nedělal dobře...

Lékař záchranky nepostupoval lege artis, a v rozporu s tímto postupem, a snad i selským rozumem, nařídil odvoz zcela zdravého (což on sám zdokumentoval) novorozence k hospitalizaci v nemocnici... Navíc tímto činem poškodil, jak matku, tak hlavně to narozené dítě na jejich právech. Připravil oba o jedny z nejdůležitějších okamžiků v jejich životech. Hned z počátku poničil vztah tak moc důležitý. Nutnost nepřetržitého kontaktu matka dítě v prvních hodinách po porodu byla popsána již v mnoha desítkách vědeckých prací. Zpřetrhání nebo neumožnění vytvoření tohoto pouta může být důvodem pro, i velmi vážné, poruchy sahající až do dospělosti.

Osobně, jako lékařka, postup záchranáře vcelku chápu. Porod doma je u nás téma ožehavé, neujasněné, právně jaksi opomenuté. Porodnické autority buď domácí porod s přezíravým úsměvem bagatelizují, nebo, zcela v rozporu s výzkumy a světovými trendy, s odvoláním pouze na svou osobní zkušenost, shazují.

Jako lékařka se také velmi dobře dokážu vcítit do jeho situace situace pro něj nestandardní, mediálně zajímavé, pro něj osobně potenciálně nebezpečné a ohrožující. Intenzivně si uvědomuji dilema, co lékař řešil: Mám se zachovat tak, jak mi velí mé lékařské zkušenosti a zdravý rozum, nebo mám podniknout bezpečnostní a alibistický krok a zdánlivě tak přenést odpovědnost za své činy někam dále?

Znám to. Cítím jeho strach a nejistotu. Přiznám se, že i já jsem ve svém profesionálním životě udělala několik podobných alibistických kroků. Pamatuji si velmi dobře situace, kdy jsem, kromě života a zdraví pacienta, zohlednila i svou osobní jistotu a bezpečí a učinila medicínsky asi zbytečná vyšetření a postupy. Nejsem na to pyšná a doufám, že teď bych to už neudělala. Ale ruku do ohně za to nedám. I lékař je jen člověk, zaměstnanec, součást systému...

Bylo mi, a stále je, líto, že pro nejsprávnější a čestný výkon svého povolání je lékař někdy nucen prokázat nadstandardní odvahu v podobě boje se systémem.

Reakci matky dítěte v dnešní době skutečně obdivuji. Ač v oslabení, byla schopna, přestože si jistě byla vědoma výjimečnosti svého konání, brát se za svá práva a svobodu. Obdivuji to a zároveň cítím smutek, že ohrazení se proti poškození svých práv je dnes chápáno, jako obdivuhodný projev osobní odvahy. Nebo, dle mnohých, drzosti?

Opravdu byste se, vy všichni, kdo se tak bijete za postup lékaře, nechali, poté, co by vám lékař sdělil, že jste zcela zdrávi, převézt k hospitalizaci do nemocnice?

Opravdu vnímáte jako správné, že tím, že jste zavolali záchranku dáváte veškeré další rozhodování o vašem osudu jen do rukou lékaře?

Chci věřit, že aspoň mladší generace ne.

Viníkem v této kauze je jednoznačně systém. A obětí?

Obětí jsou minimálně všichni tři zúčastnění matka, dítě i lékař záchranky. A největší obětí je samozřejmě to zcela bezmocné dítě.

Nezbývá jen doufat, že ta jejich oběť nebyla zbytečná a náš systém, zdravotnický i právní, se konečně posune.

Snad i správným směrem.

MUDr. Jana Tomasová Studýnková,

PhD. Předsedkyně OS Pro Přirozený Porod

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Zpět nahoru
Poslední diskuze
  Poslední příspěvky
   Poslední komentáře
    © 2009 - 2013 Baby-Cafe.cz, všechna práva vyhrazena.

    Partnerské odkazy