Motto: "Je třeba zdůraznit, že je nezbytné potlačovat samoúčelné novoty, neboť našim vyzkoušeným a osvědčeným tradicím mohou neodborné zásahy jen uškodit. Proto je třeba udržovat rovnováhu mezi starým a novým, mezi ustáleností a změnami, mezi tradicí a novotami..." Dolores Umbridgeová

Množí se nám zde nováčkové, kteří mnohdy netuší, co tato překrásná zkratka znamená. Inu, "Hnutí pro nepřirozený porod" znamená.

Bylo-li nám takovéto záležitosti v dnešní moderní, svobodné době třeba? Bylo a je.

HPNP je přímou reakcí na nedemokratické a úpadkové tendence české péče o těhotné, rodící a porodivší, v přesahu se též zabývá dalšími aspekty mateřství.

Slovo nedemokratické používám zcela úmyslně, neboť zde dochází k tomu, že mocný ryk alternativních rodiček naprosto přehlušuje tiché pokyvování těch 99% žen, které jsou spokojeny s praxí okolo svého těhotenství tak, jak je, resp. tak, jak donedávna byla.

Nepovažujeme za moudré, aby hlasy kázající nějaké ty supermoderní bondingy, baby-friendly hospitaly apod. měly přednost před ženami, které tyto věci nechtějí, před ženami, které to, co se v porodnicích děje, nadšeně vítají, neb svým lékařům plně důvěřují.

Rádi bychom bránili práva těchto žen, jakož i práva lékařů na seberealizaci během jednoho každého porodu.  Děti rodí lékaři!

Považovali jsme za nutné shrnout, co se v porodnicích pěkného děje, čeho se má běžné rodičce bez ptaní dostat, plus přidat nějaké ty návrhy na to, co má být vylepšeno.

Naprosto odsuzujeme sklony alternativních matek hanobit nemocniční porody, propagovat jakousi "přirozenost", nedejbože riskovat život dítěte i sebe samé porodem v hygienicky naprosto nevhodné domácnosti. 

Snad je někdy přesvědčíme i o tom, že porod není mystickým rituálem dospělosti, orgasmickou zkušeností povyšující dělohu na nástroj schopný zrodit nový vesmír, ale ohavná, trapná a hlavně nebezpečná záležitost, která patří výhradně a pouze do sterilních rukavic proškoleného personálu porodnice. Nerodíme přece pro zábavu, ale pouze z nutnosti nějak odbavit plod, který v nás dozrál.

Ještě jednou tedy shrnu naše cíle, ve vší obecnosti:

1) Nenarušovat vztah lékaře k těhotenství a porodu výmysly a nesmysly, které jen obtěžují a komplikují situaci. 

2) Zdiskreditovat "alternativně" zaměřené iniciativy pomýlených přírodních či přirozených matek. 

3) Navrátit námi propagované praktiky do všech porodnic, zavést striktní poslušnost rodiček vůči personálu.

4) Obnovit pravidlo, že dítě patří primárně společnosti, ale až sekundárně rodině.

5) Odstranit lpění na zlozvyku kojení.

6) Zakázat jakékoli varianty porodů (tzv. domácí či ambulantní) a provinilce exemplárně trestat.

7) Řídit se výhradně rozumem, psychika a pavědy, které se jí zabývají, si nezaslouží sebemenší pozornosti. Nic jako psychika či emoce neexistuje a rozhodně to nemá novorozenec.

8) Čím víc očkování v prvním roce života, tím lépe.

9) V tomto duchu pojednat i výchovu a další stránky relativně jednoduché problematiky rodičovství.

10) Požadujeme výjimečné tresty pro lidi nabádající přecitlivělé těhotné, rodičky, šestinedělky či obecně matky k úvahám o svém stavu či dokonce k jakémukoli lékařsky nekontrolovanému jednání.

I jedna jediná těhotná, která pochopí, že nemá smysl vzdorovat bezpečné rutině v porodnici, a bude s personálem s důvěrou spolupracovat, aniž by potřebovala vědět, co přesně se právě s jejím tělem  a dítětem děje, je úspěchem našeho hnutí.

Ženy, nepřemýšlejte o sobě, svých dětech... a snad raději nepřemýšlejte vůbec.

 

http://www.facebook.com/group.php?gid=129760663035&ref=ts

Zpět nahoru