ADV TOP
ADV LEFT

Cena za M3(kubik) teple vody v Praze

vše okolo zajištění bytů, domů, domova
Nástěnka
Editace práv pro nástěnku
Napište uživatelské jména, které mají mít právo upravovat tuto nástěnku (vždy jeden uživatel na řádek).
U uživatelského jména není rozlišována velikost znaků.
Administrátoři a moderátoři mají právo pro úpravy vždy.
Tato diskuse je zapadlá, již do ní nikdo nepřispívá. V případě potřeby však lze diskusi oživit zasláním nového příspěvku. Tuto funkci používejte prosíme s rozmyslem, váš problém zde již pravděpodobně byl podrobně prodiskutován.
Příspěvekod Daniela555 » pondělí 26. prosinec 2011, 10:22
Chtela bych vedet, kolik priblizne platite za kubik (m3) teple vody (TUV) v Praze. Nejde o spotrebu, zajima mne cena za kubik ... proc se ptam, letos jsme dostali nedoplatek za teplou vodu kvuli tomu, ze cena kubiku teple vody stoupla na 260KC o proti lonske cene 150KC za kubik. Tak bych rada vedela, jake jsou plus minus normani ceny. Nedoplatek okolo 8tis, kdyby to alespon clovek vedel driv. Dekuji moc ! Tak si rikam, jestli to treba pristi rok takhlepujde dal a tepla voda bude za 350KC, tak :-?
Uživatelský avatar
Daniela555
Pískle
 
27 příspěvků
09. duben 2011
Příspěvekod Jindriska » pondělí 26. prosinec 2011, 18:13
Od 1.1. 2012 zaplatí Pražané za 1 m3, tj. 1000 litrů vody 66,35 Kč včetně 14 % DPH (nárůst ceny je 6%, ovšem po započtení nárůstu sazby DPH se cena zvýší o 9,88 %).

1 litr vody z vodovodu tak přijde pouze na 0,066 Kč. V této ceně jsou veškeré služby spojené s výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadní vody. Při průměrné denní spotřebě vody na osobu zaplatí každý Pražan za vodu z vodovodu necelých 7 korun za den. Voda z vodovodu patří stále k nejnižším položkám ve spotřebním koši (1,2% z výdajů domácností v Praze). Cena vodného a stočného vzrostla o 6,02 %, hlavně díky nárůstu cen vstupních surovin, pohonných hmot, energií, služeb atd. K tomu se ještě připočítává zvýšené DPH, které od ledna vzroste z 10 na 14 %. I po růstu ceny, zůstane cena vody v Praze pod celorepublikovým průměrem, protože ve většině měst bude cena přes 70 Kč a v některých i přes 80 Kč/m3. Kalkulace ceny vody byla provedena podle platných předpisů pro věcně usměrňované ceny (Cenový věstník MF ČR č. 1/2011). Cena bude jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele.
Cena vody od 1. ledna 2012:

Cena bez DPH Cena s 14 % DPH

vodné: 33,38 Kč/m³ 38,05 Kč/m³

stočné: 24,83 Kč/m³ 28,30 Kč/m³

celkem: 58,21 Kč/m³ 66,35 Kč/m³

Cenu vodného a stočného je možné rozdělit do čtyř hlavních kategorií – náklady na výrobu, na distribuci, na odvádění odpadních vod a náklady na čištění. Samotné náklady spojené s výrobou vody nejsou ve srovnání s její distribucí tak vysoké. Praha má velmi členitý terén, je rozdělena dokonce do 160 tlakových pásem, a proto je distribuce nákladnější. Ve vodárenství obecně platí, že přibližně 70 % nákladů jsou náklady fixní a je nutno je vynaložit bez ohledu na objem dodané nebo vyčištěné vody. Vůbec největší nákladovou položkou je nájemné, které stanovuje vlastník vodohospodářské infrastruktury. Pražské vodovody a kanalizace, a.s., jsou provozovatelem, vlastníkem vodohospodářského majetku je Hl.m. Praha a jeho správcem Pražská vodohospodářská společnost (PVS). V Praze nájemné představuje téměř 40 % všech nákladů. Prostředky na investice PVS získává z nájemného, které mu PVK každoročně platí, jsou to částky kolem 1,6 miliardy ročně. Další významnou položkou jsou opravy, které jsou vzhledem ke stáří sítě a obecně vodohospodářského majetku čím dál nutnější. Infrastruktura dožívá a obnova postupuje pomalu.
Jindriska
Diskutérka
Diskutérka
 
2458 příspěvků
23. září 2006
Příspěvekod Jindriska » pondělí 26. prosinec 2011, 18:22
Ta první odpověď je o cenách Pražských vodovodů a kanalizace, tedy ceny vodného a stočného.
Tady přímo k TUV (TEPLÉ UŽITKOVÉ VODĚ):
1. Cena ohřevu a dodávky 1 m³ teplé užitkové vody (dále jen TUV) není předepsána nebo stanovena žádným cenovým předpisem a není tedy ani žádným předpisem regulována. Pokud se někde údaje o ceně za 1 m³ TUV vyskytují, jedná se jen o průměrné orientační hodnoty stanovené jako podíl celkových nákladů na TUV v Kč a jejího množství v m³. Do nákladů na přípravu a dodávku 1 m³ TUV se zahrnuje cena vody použité k ohřevu (vodné a stočné) a cena tepla spotřebovaného na její ohřev.
2. Na rozdíly v nákladech na přípravu a dodávku 1 m³ TUV v různých objektech má vliv především rozdílná spotřeba tepla na její ohřev. Teoretická měrná spotřeba tepla na ohřev 1 m³ TUV z počáteční teploty studené vody cca 12 °C na teplotu cca 60 °C činí zhruba 0,2 GJ/m³, praktická přiměřená hodnota této měrné spotřeby by se měla pohybovat v rozmezí 0,3 až 0,4 GJ/m³. Často však bývá hodnota skutečně dosažené měrné spotřeby podstatně vyšší, což vede také k výrazným rozdílům v dosahovaných nákladech za 1 m³ TUV. Určitý vliv na tyto rozdíly má také rozdílná cena použitého tepla, případně může mít určitý vliv i rozdílná cena vodného a stočného. Uvedené rozdíly v nákladech na 1 m³ TUV jsou tedy zcela obvyklé, neměly by však být nepřiměřeně velké.
3. Z nákladů na ohřev TUV je možno vyčlenit náklady, které nejsou závislé na množství připravované a spotřebované TUV (mzdové náklady, náklady na údržbu a opravy, režijní náklady, náklady spojené s aku mulací a cirkulací TUV, odpisy ze zařízení pro ohřev a dodávku TUV aj.) Tato část nákladů zůstává i při poklesu spotřeby TUV stejná a tím vzrůstají měrné náklady ("cena") připadající na 1 m³ TUV (Kč/m³). Zavedením bytových vodoměrů TUV zpravidla dochází k výraznému omezení její spotřeby, a to o 30 i více %. Proto se velikost "ceny" TUV (Kč/m³) zavedením bytových vodoměrů zvyšuje. Vzhledem k výraznému snížení celkové spotřeby TUV se však i při zvýšené ceně TUV celkový souhrn nákladů za TUV snižuje.
4. Domovní systém rozvodu TUV (v některých případech i přípravy TUV) podobně jako domovní systém ústředního vytápění, rozvodu elektřiny či plynu tvoří nedílnou součást domu, do které nemůže spotřebitel bez náležitého povolení a bez souhlasu vlastníka domu zasahovat ani se z něj odpojovat. Tím, že by se některý ze spotřebitelů odpojil od domovního systému její dodávky by poškodil ostatní spotřebitele TUV v domě, poněvadž snížení odběru TUV vede ke zvýšení jednotkových nákladů TUV (Kč/m³). Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník uvádí v § 689, že nájemce je povinen užívat řádně i plnění jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu (plněním je i dodávka teplé užitkové vody).
5. Rozúčtování nákladů na TUV (podobně jako rozúčtování nákladů na ústřední vytápění) se řídí vyhláškou č. 245/1995 Sb. ve znění vyhlášky č. 85/1998 Sb. V § 9 odst. (3) této vyhlášky se stanoví, že spotřebitelům, kteří se odpojili od vnitřního rozvodu teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce se rozúčtovává základní složka nákladů na teplo k přípravě teplé užitkové vody. Základní složka nákladů na přípravu TUV činí 10 až 30 % z celkových nákladů na TUV. Uvedeným opatřením vyhláška chrání ostatní spotřebitele před nepříznivým vlivem odpojování.
6.

Ohřev teplé užitkové vody přímo v bytě elektrickou energií je spojen jen s malými energetickými ztrátami (v případě zásobníkového ohřívače cca 5-7 %, v případě průtokového ohřívače cca 1-3 %), takže spotřeba elektrické energie na ohřev 1 m³ TUV se blíží teoretické spotřebě tepla (0,2 GJ/m³) a představuje hodnotu:

E = 0,2 ⋅ 277,7 ⋅ 1,05 = 58,3 kWh/m³
(ve výpočtu je uvažována průměrná energetická ztráta 5 %)

Cena za ohřev 1 m³ (1000 lit.) TUV závisí na odběratelském tarifu za elektrickou energii. Pokud se pro daný případ aplikuje nejvhodnější sazba N (0,99 Kč/m³, stálý měsíční plat 85 Kč/měs.), bude spotřeba 1 m³ TUV tímto způsobem ohřáté představovat náklady:
1 ⋅ 58,3 ⋅ (0,99 + 0,17) + 1 ⋅ 35,10 = 102,70 Kč/m³

Ve výpočtu je sazba 0,99 Kč/kWh zvýšena ještě o podíl stálé měsíční sazby (pro ohřev cca 100 m³ TUV za rok je to 0,17 Kč/kWh) a je připočteno i vodné a stočné, které činí v Praze od 1. 1. 2001 částku 35,10 Kč/m³ (v jiných lokalitách bude tato hodnota odlišná).

Ohřev dotazovaného množství 120 lit. TUV by při uvedené sazbě stálo částku:

102,70 ⋅ 0,12 = 12,30 Kč

Při použití jiné sazby za el. energii budou náklady za ohřev TUV odlišné (zpravidla podstatně vyšší).

SNAD TI TO K NĚČEMU BUDE
J.
Jindriska
Diskutérka
Diskutérka
 
2458 příspěvků
23. září 2006
Příspěvekod Daniela555 » úterý 27. prosinec 2011, 11:17
Jindrisko, dekuji moc. Urcite se z toho vseho da hodne odvodit.

Stejne by mne ale zajimalo, kolik napr plati ostatni v Praze, cena studene vody je dana, ale rada bych prave videla prumernou cenu za teplou v Praze - proste si jen udelat obrazek, zda cena 250KC za kubik TUV je plus minus normalni anebo je uplne mimo prumer (nizka, ci extremne vysoka).
Uživatelský avatar
Daniela555
Pískle
 
27 příspěvků
09. duben 2011
Příspěvekod Svecalka » středa 27. únor 2013, 15:39
Daniela555 píše:Jindrisko, dekuji moc. Urcite se z toho vseho da hodne odvodit.

Stejne by mne ale zajimalo, kolik napr plati ostatni v Praze, cena studene vody je dana, ale rada bych prave videla prumernou cenu za teplou v Praze - proste si jen udelat obrazek, zda cena 250KC za kubik TUV je plus minus normalni anebo je uplne mimo prumer (nizka, ci extremne vysoka).Já se snažím zjistit něco podobného.V prosinci 2012 jsme skončili podnájemní smlouvu v Praze-Radotině.Veškeré služby,které jsme měli vypané ve smlouvě jme pravidelně platili a při ukončení nájemní smlouvy,nám majitelé řekli,že přišel nedoplatek za teplou vodu kolem 12000kč-ani jsme pořádně neviděli vyúčtování a paní majitelka nám tvrdí,že kubík teplé vody v Radotíně stojí 319,50 kč!!! Toto se nám zdá velmi mnoho a nevěříme tomu!Již jsem psala i na firmu,která vodu dodává a ptala se na cenu v této lokalitě a odepslali mi,že mi toto nemohou sdělit jako nájemníkovi,že se mám zeptat ny bytovém družstvu.Bohužel,tam asi moc nepochodím,protože se se všemi členy družstva paní majitelka onoho bytu dobře zná...Nyní vůbec nevím,jak mám postupovat a kam se obrátit.Peníze za něco,o čem ani nemáme podklady a navíc cena se nám zdá podezřele vysoká jí dávat nehodláme§Prosím poraďte někdo! :(
Uživatelský avatar
Svecalka
Pískle
 
1 příspěvků
27. únor 2013
Příspěvekod Vladimira » středa 27. únor 2013, 15:50
Svecalka píše:
Daniela555 píše:Jindrisko, dekuji moc. Urcite se z toho vseho da hodne odvodit.

Stejne by mne ale zajimalo, kolik napr plati ostatni v Praze, cena studene vody je dana, ale rada bych prave videla prumernou cenu za teplou v Praze - proste si jen udelat obrazek, zda cena 250KC za kubik TUV je plus minus normalni anebo je uplne mimo prumer (nizka, ci extremne vysoka).Já se snažím zjistit něco podobného.V prosinci 2012 jsme skončili podnájemní smlouvu v Praze-Radotině.Veškeré služby,které jsme měli vypané ve smlouvě jme pravidelně platili a při ukončení nájemní smlouvy,nám majitelé řekli,že přišel nedoplatek za teplou vodu kolem 12000kč-ani jsme pořádně neviděli vyúčtování a paní majitelka nám tvrdí,že kubík teplé vody v Radotíně stojí 319,50 kč!!! Toto se nám zdá velmi mnoho a nevěříme tomu!Již jsem psala i na firmu,která vodu dodává a ptala se na cenu v této lokalitě a odepslali mi,že mi toto nemohou sdělit jako nájemníkovi,že se mám zeptat ny bytovém družstvu.Bohužel,tam asi moc nepochodím,protože se se všemi členy družstva paní majitelka onoho bytu dobře zná...Nyní vůbec nevím,jak mám postupovat a kam se obrátit.Peníze za něco,o čem ani nemáme podklady a navíc cena se nám zdá podezřele vysoká jí dávat nehodláme§Prosím poraďte někdo! :(


Neplatila bych nic, dokud bych neviděla to vyúčtování nedoplatku, kde bude vše jasně vyčísleno. To je snad standardní postup, když po někom požaduji doplatek.
Uživatelský avatar
Vladimira
Howgh
Howgh
 
15677 příspěvků
07. červen 2009
Příspěvekod Kikalea » pondělí 19. květen 2014, 16:57
Caute,

tak ked chces vediet cenu za TUV u mna v roku 2012 za 1m3 som dala 216,-/koeficient 0,3 a zrazu v roku 2013/330,-Kč/koeficient 0,46...............prave to riesim.To nie je normalne......ten koeficient!!!!!!!

Niekto vyssie napisal:
"Cena ohřevu a dodávky 1 m³ teplé užitkové vody (dále jen TUV) není předepsána nebo stanovena žádným cenovým předpisem a není tedy ani žádným předpisem regulována"
...................este ,ze to nie je pravda,vecsiu haluz uz nikto nemohol napisat:)))))

Treba si precitat:
Vyhlášku č. 194/2007 Sb.

kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

hlavne
paragraf 5, odstavec 1 + priloha 2, bod D/2 ( koeficient v CR je do 0,32GJ/m3)
Kikalea
Pískle
 
1 příspěvků
19. květen 2014

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

Poslední diskuze
  Poslední příspěvky
   Poslední komentáře
    © 2009 - 2013 Baby-Cafe.cz, všechna práva vyhrazena.

    Partnerské odkazy